Funcions

El defensor del soci és un òrgan unipersonal i independent de la Junta Directiva que té per missió assessorar i defensar els drets dels socis en la seva relació amb la Mútua. Atén els socis i sòcies de la Mútua que puguin sentir-se agreujats per alguna actuació, resolució o inactivitat de la Mútua.

El càrrec recau sobre un soci de la Mútua de reconegut prestigi, no pot haver estat membre de la Junta Directiva de la Mutualitat i no pot ser familiar directe de cap membre de la Junta.

La seva designació es realitza per proposta de la Junta Directiva i ha de ser ratificat per l’Assemblea General.

El seu mandat comença a partir del dia que la Junta acorda la seva proposta, durant un període de 5 anys i pot ser reelegit per a un altre mandat durant 5 anys més.

El Defensor del soci disposa dels recursos necessaris per al desenvolupament de les seves funcions que ell mateix dirigeix de manera autònoma i oberta a tots els socis i sòcies.

Qui és?

El càrrec recau en aquests moments en el Sr. Joan Xicola Riulas, nascut el 31 de desembre de 1956. Diplomat en Ciències Empresarials i amb Experiència professional en Fundacions.

Dades de contacte

Presencialment en l’Oficina del Defensor del soci de la Mútua SSMM en la C/ Sant Llorenç 42-46 de Mollet del Vallés.

Horari habitual

dilluns 18.15 a 19.00 h

Telèfon de contacte

935 700 816

Correu electrònic

defensordelsoci@mutuamollet.cat

Truca'ns al 935 700 816, et truquem